Welcome to Rossett Community Council's Website - Croeso i Wefan Cyngor Cymuned Yr Orsedd

Latest News - Please visit our noticeboard for updates

Hwb Yr Orsedd Consultation Event - please visit the notice board for more details. 

Audit Notice - please visit the notice board for more details. 

Covid 19 - please visit the notice board for more details.

Place Plan - Rossett Community Council are looking to develop a place plan.  Please see the noticeboard page for more details on what a place plan is and the survey. 

Volunteers required for Community Hub project - please see the notice board 

Community Consultation Notification - Following the residents Meeting to discuss the proposed sites for development within WCBC's Local Development Plan please visit the noticeboard to view presentation and synopsis. 

To view the presentation used at the Open Event for the Community Hub please get here

Community Consultation Meeting regarding the proposed development of the old golf course  - to view the display boards presented at the meeting get here 

Please see the Noticeboard for current developments regarding a Post Office service.

Please check out the Noticeboard page for Police advice re keeping your homes safe.  

To view the Rossett Flood Plan please click link. (July 2018)

 

Thank you for visiting our website. It has been designed by Rossett Community Council to provide details and information about the Community Council and its activities.

In order for the Community Council to be responsive to the needs and wishes of members of the community we rely on your communication and involvement. We welcome your views on the website's content and the services of the Council.

Diolch i chi am ymweld â'n gwefan . Mae wedi cael ei gynllunio gan Gyngor Cymuned Yr Orsedd i roi manylion a gwybodaeth am y Cyngor Cymuned a'i gweithgareddau.

Er mwyn i'r Cyngor Cymuned i fod yn ymatebol i anghenion a dymuniadau aelodau o'r gymuned rydym yn dibynnu ar eich cyfathrebu a chyfranogiad . Rydym yn croesawu eich sylwadau ar y cynnwys y wefan a'r gwasanaethau y Cyngor.