Welcome to Rossett Community Council's Website - Croeso i Wefan Cyngor Cymuned Yr Orsedd

Latest News - Please visit our noticeboard for updates

Community Councillor Vacancy - please see the notice board. 

Community Consultation Notification - Following the residents Meeting to discuss the proposed sites for development within WCBC's Local Development Plan please visit the noticeboard to view presentation and synopsis. 

To view the presentation used at the Open Event for the Community Hub please click here

Community Consultation Meeting regarding the proposed development of the old golf course  - to view the display boards presented at the meeting click here 

Please see the Noticeboard for current developments regarding a Post Office service.

Please check out the Noticeboard page for Police advice re keeping your homes safe.  

To view the Rossett Flood Plan please click link. (January 2017)

 

Thank you for visiting our website. It has been designed by Rossett Community Council to provide details and information about the Community Council and its activities.

In order for the Community Council to be responsive to the needs and wishes of members of the community we rely on your communication and involvement. We welcome your views on the website's content and the services of the Council.

Diolch i chi am ymweld â'n gwefan . Mae wedi cael ei gynllunio gan Gyngor Cymuned Yr Orsedd i roi manylion a gwybodaeth am y Cyngor Cymuned a'i gweithgareddau.

Er mwyn i'r Cyngor Cymuned i fod yn ymatebol i anghenion a dymuniadau aelodau o'r gymuned rydym yn dibynnu ar eich cyfathrebu a chyfranogiad . Rydym yn croesawu eich sylwadau ar y cynnwys y wefan a'r gwasanaethau y Cyngor.